Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507

logo
  • 02437951919contact@cico507.com.vn
  • Địa chỉ A28/D11 Khu ĐTM Cầu Giấy - P. Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • Thứ 2 - Thứ 6: 8.00 - 17.00Nghỉ Thứ Bảy - Chủ Nhật
Thông tư Số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng

Thông tư Số: 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. […]

Xem thêm
Thông tư Số: 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng

Thông tư Số: 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG […]

Xem thêm
Thông tư Số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng

Thông tư Số: 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. […]

Xem thêm
Thông tư Số: 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Thông tư Số: 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư

THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU […]

Xem thêm
Thông tư Số: 161/2009/TT-BTC, ngày 12 tháng 08 năm 2009 của Bộ Xây dựng

Thông tư Số: 161/2009/TT-BTC, ngày 12 tháng 08 năm 2009 của Bộ Xây dựng

HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, NHẬN QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN […]

Xem thêm