Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507

logo
  • 02437951919contact@cico507.com.vn
  • Địa chỉ A28/D11 Khu ĐTM Cầu Giấy - P. Dịch Vọng Hậu - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội
  • Thứ 2 - Thứ 6: 8.00 - 17.00Nghỉ Thứ Bảy - Chủ Nhật
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập CTCP Xây dựng công trình 507

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập CTCP Xây dựng công trình 507

Chương trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần xây dựng công trình 507 [...]

Xem thêm
Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng công trình 507

Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng công trình 507

Điều lệ này được Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 507 thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18/7/20 [...]

Xem thêm
Mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần XDCT 507

Mời họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần XDCT 507

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV XDCT 507 triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thành lập công ty cổ phần. [...]

Xem thêm
Chuyển công ty TNHHMTV XCDT 507 thành Công ty cổ phần XDCT 507

Chuyển công ty TNHHMTV XCDT 507 thành Công ty cổ phần XDCT 507

Quyết định số 3953/QĐ-BGTVT, ngày 3/12/2013 của Bộ GTVT phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV XDCT 507 trực thuộc Tổng công XDCTG [...]

Xem thêm